Producenci
Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Właścicielem sklepu WIADOMO-SHOP zajmującym się sprzedażą odzieży i akcesoriów jest firma Wiadomo Paweł Majewski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Królowej Jadwigi 1 70-300 Szczecin, o numerze NIP: 8522262298
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu, pomiędzy składającym zamówienie zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sprzedawcą.
3. Stroną dokonującą zakupów (Klientem) w Sklepie Internetowym WIADOMO-SHOP może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej od WIADOMO-SHOP.
5. Klient składający zamówienie zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem. Podczas składania zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem i akceptacji go w obowiązującej formie.

II. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz danych do kontaktu (telefon, e-mail)
2. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. WIADOMO-SHOP zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki.
3. WIADOMO-SHOP umożliwia składanie zamówienia na stronie Sklepu (on-line). W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. wybranie rozmiaru oraz dodanie produktu do koszyka.
b. zatwierdzenie wyboru poprzez kliknięcie „przejdź do kasy”.
c. uzupełnienie danych adresowych oraz wybór rodzaju dostawy.
d. wybór rodzaju płatności;
e. kliknięcie przycisku KUPUJE I PŁACĘ potwierdza złożenie zamówienia i akceptuje je
Po wykonaniu powyższych czynności Państwa zamówienie zostanie przekazane do realizacji.
4. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
5. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.
7. Koszty dostawy podawane są w złotych polskich i różnią się w zależności od wyboru formy dostawy.

III. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

1. Wszystkie produkty wysyłane przez WIADOMO-SHOP zapakowane są w firmowe foliopaki lub kartony.
2. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
3. Płatności za zakupione towary można dokonać za pomocą :
– przelew na konto:

WIADOMO PAWEŁ MAJEWSKI
ul. Królowej Jadwigi 1/18
70-300 Szczecin
Nr konta: 08 2490 0005 0000 4530 3461 3903

4. Koszt dostawy:
– przedpłata na konto – 14PLN

5. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
6. Towar wysyłany jest w dni robocze w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. W przypadku płatności przelewem przesyłka zostanie nadana po zaksięgowaniu wpłaty. 
7. W momencie odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na
nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować WIADOMO-SHOP o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru, odpowiednio na adres:

WRONGSIDE SHOP
ul. Chmielewskiego 18
70-023 Szczecin
wiadomoshop@gmail.com

4. W przypadku odstąpienia od umowy WIADOMO-SHOP zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostawy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym WIADOMO-SHOP został poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5. WIADOMO-SHOP może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres:

WRONGSIDESHOP.PL
ul. Chmielewskiego 18
70-023 Szczecin

w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu .
7. Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.

V. GWARANCJA I REKLAMACJA

1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.
2. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wiadomoshop@gmail.com podając:
– informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji
– rodzaj i datę wystąpienia wady
– żądanie sposobu doprowadzenia nabytego towaru do zgodności z umową
– dokładne dane składającego reklamację.
3. Warunkiem uznania reklamacji jest przedłożenie paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamowanego towaru.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych        w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Sprzedający działa zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Zgodnie z tą Ustawą klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, oraz do dokonywania ich poprawek, a także do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania przez Sprzedawcę.

3. Dane Klienta są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
4. WIADOMO-SHOP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl